På Svenska
LogMonitor - Lokitietojen keruu ja seurantajärjestelmä

Järjestelmä

LogMonitor on potilashallinnon erityisvaatimuksiin erikoistunut lokiseurantajärjestelmä, joka kerää lokitietoja kaikista sairaalan järjestelmistä, jotka sisältävät potilas- tai henkilöstötietoja.

Järjestelmään voidaan liittää potilastietoja sisältävien järjestelmien lisäksi esimerkiksi henkilöstön työaikatiedot ja Windows AD -käyttöoikeuksiin liittyvät tapahtumat.

Lokitietojen hyödyntäminen

Eri järjestelmistä kerättävien lokitietojen keskitetylle hallintajärjestelmälle on olemassa useita eri käyttökohteita.

  • Tietojärjestelmien väärinkäytön havaitseminen ja ennaltaehkäisy
  • Tietojärjestelmän tietoturvan toteutumisen seuraaminen ja varmistaminen
  • Loppukäyttäjän ongelmien havaitseminen
  • Sovellusten ja palveluiden käytön seuranta (kuormituskäyrä)

Ominaisuudet

LogMonitor tarjoaa lokien auditoijille keskitetyn näkymän eri järjestelmien lokeihin. Raportteja voidaan luoda eri hakukriteereillä esimerkiksi henkilöstö-, potilas- tai sovelluskohtaisesti ja ne voidaan tallentaa pdf- tai excel-muotoon.

Järjestelmässä on sisäänrakennettu poikkeama-analysaattori, joka profiloi tapahtumia ja merkitsee tapahtumat joiden voidaan epäillä liittyvän väärinkäytöksiin. Tämä vähentää merkittävästi lokitietojen läpikäymiseen kuluvaa aikaa.

Juridiikka

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä vaatii lokien keräämistä asiakasrekisterikohtaisesti potilastietojen käytöstä ja niiden luovutuksista.

Lisäksi laki edellyttää tietojen säilyttämistä siten, että niiden muuttumattomuus voidaan todentaa.

LogMonitor täyttää kaikki lain edellyttämät vaatimukset lokitietojen yhtenäisyydestä ja säilytyksen turvallisuudesta.